Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Малък и семеен бизнес

Нищо не се случва, докато не се продаде нещо!

Неотдавнашно проучване на Университета Сейнт Гал * в Швейцария разкрива, че семейните фирми представляват почти 90% от бизнеса по целия свят. Сред тях са видни организации, които имат изключително значение в глобалната икономика.

Бизнесите и фирмите се различават по размер, специализация и фокус. В единия край на пазара по-големите фирми предлагат цялостни решения, а в другия малките и семейните фирми предлагат специализирани умения и познания в бранша. Ние помагаме на собствениците на малки, средни и семейни фирми в управлението на техния бизнес във всички аспекти на лидерството, управление, планирането, финанси и др. за постигане на поставените бизнес цели.

Независимо от местоположението, повечето семейни фирми днес са изправени пред сложни предизвикателства относно ресурси, управление и структура. Осигуряването на устойчивост на бизнеса често се оспорва и възпрепятства успешният преход от едно поколение към следващо. Ние предоставяме безпристрастни възгледи и опит от бизнес партньори като консултанти по управление, организационни и поведенчески психолози, бизнес и финансови съветници – в зависимост от обхвата на изискванията. Основните области на опит са много разнообразни и могат да включват елементи като:

Малък и семеен бизнес Малък и семеен бизнес
  • Лидерство и развитие
  • Управление и ефективността на екипа
  • Управление на промените
  • Планиране и развитие на ресурсите