Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Финанси

АКО БЯХА МОИТЕ ПАРИ, ЩЯХ ЛИ ТАКА ДА ГИ ПОХАРЧА?

С акцент върху доброто финансово състояние на един бизнес се наемат финансови консултанти, които да допринесат за развитие на по-широк спектър от теми и притеснения, свързани с здравословното и успешно състояние. Консултантите в сферата на финансовите консултации не са финансови анализатори. Клиентите не наемат финансови консултанти за разработване на макро- и микроикономическите тенденции. Вместо това се разчита на тях да предоставят експертни съвети, съобразени с индивидуалното вътрешно финансово състояние на клиента.

Различни въпроси свързани с опит в управлението на капиталовия риск, данъците, недвижимите имоти, разплащателни методи, договорни отношения и други специфични услуги, са очаквани консултации в сферата на финансовите консултации. Финансовото консултиране се различава рязко от управленското, стратегическото и оперативното консултиране по това, че изисква финансов и счетоводен аспект, а не стратегическа визия или решаване на проблеми и умения на хората за развитие в определена пососка.

Финанси Waste Consulting Ltd Финанси Waste Consulting Ltd

Ние притежаваме специфични финансови компетенции, които ни  отличават, защото ще ви насочим към по-добри инвестиционни и финансови решения, които да ви доближат до вашите бизнес цели.

В днешно време си е истинско предизвикателство да се балансират различни приоритети и същевременно да се осигури и финансова стабилност. Ние можем да ви помогнем да преодолеете финансовите предизвикателства като ви насочим към правилните решения.