Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Човешки ресурси

СТИМУЛИРАЙТЕ РАСТЕЖ, КУЛТИВИРАЙТЕ УСТОЙЧИВОСТ И СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ ПРОМЕНИТЕ!

Ние превръщаме вашите предизвикателства в областта на човешките ресурси във възможност за развитие, изпълнение и разгръщане на вашите ресурси за постигане на поставените бизнес цели.

Нашият екип ще ви помогне за разработване на ефективни практики с оглед да смекчи риска, създаде култура на успех и развитие както и инвестиране в един от най-ценните активи на една компания.

Ако вашата организация се нуждае от услуги в сферата на човешките ресурси, консултации по отделни проекти, или ако търсите да развиете своя ръководен екип, за да подобрите бъдещия потенциал на вашата организация, свържете се с нас. Ще се радваме да ви помогнем да намерите решения на вашите нужди от човешки ресурси. Основните области на опит включват:

Човешки ресурси Waste Consulting Ltd Човешки ресурси Waste Consulting Ltd
 • Пълно или частично обслужване на дейностите по управление и администриране на човешките ресурси.
 • Подпомагане на работодателите при изграждане на цялостната политика, във връзка с
 • изискванията на трудовото законодателство
 • Извършва ОДИТ по ЗБУТ и трудови правоотношения
 • Подпомага готовността на предприятията, преди извършване на проверки от държавни контролни органи по труда
 • Оказване на помощ при изпълнение на предписанията на контролните органи по труда
 • Дава консултации по въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове трудовото законодателство
 • Участва в разработването на проекти по безопасност и здраве
 • Изготвяне на трудово-правна документация
 • Длъжностни характеристики
 • Вътрешни наредби и инструкции
 • Актове на работодателя в процеса на непосредствената организация на работния процес
 • Разработва вътрешни нормативни актове
 • Правила за работната заплата
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Авариен план, противопожарно досие и инструкции
 • И др., свързани с изисквания на трудовото законодателство

Основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение

 • Изготвя оценка на риска
 • Извършва функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа
 • Подпомага работодателите по организация на работата на КУТ и ГУТ